Βρετανοί κατάσκοποι διαθέτουν την ικανότητα να υποκλέψουν κλήσεις στο Skype

Η Βρετανική υπηρεσία πληροφοριών, φαίνεται να είναι σε θέση να παρακολουθήσει τις περισσότερες λειτουργίες του Skype της Microsoft και την εφαρμογή μηνυμάτων, σύμφωνα με έγγραφα που διέρρευσαν από τον Edward Snowden.

Δημοσιεύθηκε από το The Intercept και τα έγγραφα αναφέρουν ότι Κοινό Κέντρο Ερευνών Intelligence Group (JTRIG) της GHCQ κατέστησε δυνατό για τις κυβερνητικές υπηρεσίες να επιτηρούν τις επικοινωνίες του Skype σε πραγματικό χρόνο, χωρίς οι χρήστες της εφαρμογής να το γνωρίζουν.

Η Microsoft έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι «δεν θα παρέχει στις κυβερνήσεις άμεση και άνευ όρων πρόσβαση σε δεδομένα πελατών ή κλειδιά κρυπτογράφησης», αλλά θα συμμορφωθεί με έγκυρες αιτήσεις για συγκεκριμένες πληροφορίες λογαριασμού χρήστη.

Τα έγγραφα που διέρρευσαν δεν αποκαλύπτουν πώς το JTRIG είχε ικανότητα παρακολούθησης του Skype, ούτε αν έχει χρησιμοποιηθεί ή πόσο συχνά έχει χρησιμοποιηθεί.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *