ΤΙΤΛΟΙ

ΣΥΝΟΛΟ ΑΝΔΡΩΝ [36]

Ευρωπαικός: [1]
(2003)

Πρωταθλήματα: [13]

(1974, 1978, 1980, 1982, 1983, 1985, 1987, 1988, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007)

Κύπελλα: [9]
(1978, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 2004, 2008, 2009)

Ασπίδες: [8]
(1985, 1988, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009)

Κύπελλα Β’ κατηγορίας: [2]
(2016, 2017)

Πρωταθλήματα Β’ κατηγορίας: [3]
(2016, 2017,2018)

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΩΝ [1]

Πρωταθλήματα: [1]
(2012)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΦΗΒΩΝ [14]

Πρωταθλήματα: [7]
(1991, 1997, 1999, 2000, 2011,2013,2014)

Κύπελλα: [7]
(1997, 1998, 1999, 2002, 2009,2013,2014).

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΙΔΩΝ [6]

Πρωταθλήματα: [6]
(1994, 1996, 2000, 2009, 2010, 2011).

ΣΥΝΟΛΟ ΓΥΝΑΙΚΩΝ [40]

Πρωταθλήματα: [15]
(1993, 1997, 1998, 2003, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 ,2012, 2013,2014,2015,2016)

Κύπελλα: [15]
(1993, 1995, 1996, 1997, 1998, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2014,2015,2016,2020)

Ασπίδες:
[10]
(1998, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2014,2015,2021).

ΣΥΝΟΛΟ ΝΕΑΝΙΔΩΝ [1]

Πρωταθλήματα: [1]
(2012)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ [11]

Πρωταθλήματα: [11]
(1992, 1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2008, 2009, 2010, 2012,2013).

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ [4]

Πρωταθλήματα: [3] (2005, 2009, 2011)

Κύπελλα: [1] (2005)

ΚΑΛΑΘΟΣΦΑΙΡΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ 113

Δείτε εδώ όλους τους τίτλους που κατέκτησε η ομάδα μας σε όλα τα αθλήματα

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *