ΣΥ.Φ.ΑΕΛ για Κάρτα Φιλάθλου

Για ακόμα μια φορά το αποτυχημένο μέτρο της Κάρτας Φιλάθλου εκτίθεται ανεπανόρθωτα στα μάτια όλου κόσμου. Μετά τις διαρροές προσωπικών δεδομένων και το πρόστιμο που επιβλήθηκε στα σωματεία, σήμερα με ρεπορτάζ στο economytoday επιβεβαιώνεται αυτό που σκεφτόμασταν όλοι μετά την μονόπλευρη ανανέωση των καρτών από τον ΚΟΑ μέχρι το 2023 παρόλο που οι υφιστάμενες κάρτες έληξαν και αναγράφουν πάνω σαν ημερομηνία λήξης το 2020.

Σύμφωνα λοιπόν με το ρεπορτάζ η Κ.Φ λειτουργεί παράτυπα με ληγμένο συμβόλαιο με τη ιδιωτική εταιρεία εδώ και 13 μήνες κατά παράβαση των αρχών της χρηστής διοίκησης και παραβίασης της νομοθεσίας περί σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Με βάση τα ποιο πάνω προκύπτουν κάποια ερωτήματα όπως αν νομιμοποιείται η ιδιωτική εταιρεία να έχει ακόμα πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα φιλάθλων χωρίς την ύπαρξη κάποιας σύμβασης. Επίσης, είναι άξιο απορίας τι γίνεται με τους φιλάθλους που πάνε τα γήπεδα με ληγμένη κάρτα.
Βάση του τρομονόμου Άρθρο 39Β, εδάφιο 8 ισχύουν τα ακόλουθα:

8 Πρόσωπο το οποίο εισέρχεται εντός αθλητικού χώρου, διαπράττοντας το αδίκημα που προβλέπεται στο εδάφιο (7) και/ή χωρίς να κατέχει έγκυρη κάρτα φιλάθλου, υποχρεούται να εγκαταλείψει άμεσα τον εν λόγω χώρο, καθ’ υπόδειξη του υπεύθυνου ασφάλειας ή οποιουδήποτε επιτηρητή ή μέλους της αστυνομίας και οδηγείται εκτός του αθλητικού χώρου από το πρόσωπο αυτό.

(9) Σε περίπτωση που πρόσωπο επιδείξει την παραβατική συμπεριφορά που προβλέπεται στο εδάφιο 8, ο υπεύθυνος ασφάλειας του αθλητικού χώρου του επιβάλλει άμεσο αποκλεισμό από τον εν λόγω αθλητικό χώρο για χρονική περίοδο έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 73Γ:

Νοείται ότι σε περίπτωση αποκλεισμού προσώπου, δυνάμει των διατάξεων του παρόντος εδαφίου, η ισχύς της κάρτας φιλάθλου του αναστέλλεται άμεσα για την αντίστοιχη χρονική περίοδο αποκλεισμού.

(10) Πρόσωπο το οποίο αρνείται να εγκαταλείψει άμεσα αθλητικό χώρο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου ασφάλειας ή οποιουδήποτε επιτηρητή ή μέλους της αστυνομίας, δυνάμει των διατάξεων του εδαφίου 8, διαπράττει αδίκημα που επιτρέπει τη σύλληψη και απομάκρυνσή του από τον αθλητικό χώρο και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.”

Καλούμε δημόσια όλα τα κόμματα και την επιτροπή νομικών της Βουλής να επανεξετάσουν άμεσα τον τρομονόμο στην ολότητα του. Είναι αδιανόητο ενώ όλοι γνωρίζουν μέσα στη βουλή ότι ο νόμος μπάζει από παντού, αλλά οι πλείστοι κάνουν τις πάπιες. Άραγε τελικά ποιος είναι ο πραγματικός τους ρόλος μέσα στο κοινοβούλιο;

ΚΑΝΕΝΑΣ ΟΠΑΔΟΣ ΟΜΗΡΟΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *