”Αν επηένναμε by the book έπρεπε να κλείσουμε το ποδόσφαιρο”

Κάπου έπιασε το μάτι μας τον πρώην αντιπρόεδρο του ΚΟΑ (Λεοντή) να λέει πως θεωρεί υπερβολική την αντίδραση των οργανωμένων για την κάρτα οπαδού, ενώ την ίδια στιγμή παραδέχεται πως τα γήπεδα δεν πληρούν τα κριτηρία προσθέτοντας ”αν επηένναμε by the book έπρεπε να κλείσουμε το ποδόσφαιρο”.

Αυτοί οι κύριοι θέλουν οι νόμοι που υποστηρίζουν να είναι μοναχά εις βάρος του κοσμάκη και το απλού οπαδού και φίλαθλου.  Όταν οι νόμοι φτάνουν σε θεσμούς ή στις πόρτες των γραφείων τους, γνωρίζουν πολύ καλά πως να τους ντριμπλάρουν.

Mεταξύ χαχάνων και πλακίτσας ο κ. Λεοντής αρνείται να κατανοήσει ότι το ξεπούλημα της αξιοπρέπειας δεν θεωρείται δεδομένο αν θέλεις να δεις την ομάδα σου.

 

Ξεκινούμε παίρνοντας τις διατάξεις του νόμου που διαφωνούμε ΞΑΝΑ ΚΑΙ ΞΑΝΑ!

 

39Α. (1) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ορίζεται ως υπεύθυνη αρχή για τη δημιουργία, τη φύλαξη και τη διαχείριση του κεντρικού μητρώου κατόχων κάρτας φιλάθλου και δύναται να ορίσει την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου ως υπεύθυνη αρχή για την ενημέρωση του κεντρικού μητρώου, στο οποίο καταχωρούνται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας και η φωτογραφία κάθε προσώπου για το οποίο έχει εκδοθεί κάρτα φιλάθλου.

(2) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού ή, σε περίπτωση που οριστεί ως υπεύθυνη αρχή δυνάμει των προνοιών του εδαφίου (1), η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, δύναται να ασκεί τις πιο κάτω αρμοδιότητες και καθήκοντα:

(α) Να εκδίδει κάρτα φιλάθλου και να διατηρεί κατάλληλο και ασφαλές σύστημα έκδοσης κάρτας φιλάθλου·

(β) να συστήνει και να λειτουργεί κεντρικό μητρώο κατόχων κάρτας φιλάθλου και να επεξεργάζεται τα δεδομένα που καταχωρούνται σε αυτό·

(γ) να εκδίδει τις αναγκαίες οδηγίες που ρυθμίζουν τους κανόνες ασφάλειας και πρόσβασης στο κεντρικό μητρώο, διαχείρισης και επεξεργασίας του μητρώου από τον εκδότη της κάρτας φιλάθλου.

Σημείωση: Μετά τα πρόσφατα γεγονότα, σας φαίνεται να έχει τηρηθεί ο νόμος αυτός για ασφαλές σύστημα και προστασία των προσωπικών δεδομένων;  Εδώ δεν αναφέρει πουθενά ποινή. Ένα πρόστιμο και ξεμπέρδεψαν.

 

39Α. (3)(γ) κατάλογος επικίνδυνων οπαδών για τους οποίους υπάρχουν βάσιμες πληροφορίες ότι ενδέχεται να αποτελέσουν κίνδυνο για τη δημόσια τάξη σε αθλητικούς χώρους και περιλαμβάνονται στο Αρχείο ή έχουν καταδικαστεί από δικαστήριο για οποιοδήποτε αδίκημα με βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόμου και δεν έχουν αποκατασταθεί δυνάμει των διατάξεων του περί Αποκαταστάσεως Καταδικασθέντων Νόμου, όπως αυτός εκάστοτε τροποποιείται ή αντικαθίσταται·

Σημείωση: Εν δυνάμει hooligan, αν σε θεωρήσουν κάποιοι ύποπτο μπαίνεις σε κατάλογο επικίνδυνων οπαδών.  Αυτό πάει να πει πως, όπως και έγινε, θα σε μαζέψουν πρώτο πρώτο ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί ή δεν έχεις οποιαδήποτε σχέση με επεισόδια.

 

39Α.(6) Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού δύναται να παρέχει στην Αστυνομία οποιεσδήποτε πληροφορίες εμπεριέχονται στο κεντρικό μητρώο για σκοπούς διερεύνησης ποινικού αδικήματος που προβλέπεται στις διατάξεις του παρόντος Νόμου ή των Κανονισμών που εκδίδονται δυνάμει αυτού.

Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού, πιστός στις αρχές του αθλητισμού συνεργάζεται με την αστυνομία ούτως ώστε να αναφέρει τα στοιχεία σας σαν καλός ρουφιάνος.  Αν είναι τα στοιχεία του σωστού ατόμου, ούτε οι ίδιοι το γνωρίζουν.  Στην τύχη, ας πιάν 2-3 να δείξουμε οτι η καρτούλα δουλεύει! (όπως και έγινε).

 

39Β(7) Πρόσωπο το οποίο κατέχει κάρτα φιλάθλου άλλου προσώπου και την επιδεικνύει για να εισέλθει σε αθλητικό χώρο ως προνοείται στο εδάφιο (1), διαπράττει αδίκημα και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα (1) έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ (€2.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Masterpiece!

53. Οποιοδήποτε πρόσωπο μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή ή ενόσω βρίσκεται καθ’ οδόν προς ή από τον αθλητικό χώρο και χωρίς νόμιμο λόγο μεταφέρει ή χρησιμοποιεί επιθετικό όπλο ή αντικείμενο που δυνατό να χρησιμοποιηθεί ως επιθετικό όπλο, είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές και το όπλο κατάσχεται.

Και κάπως έτσι, εσταματούσαν και συλλαμβάναν ανθρώπους που τα διπλοκάμπινα επειδή είχαν μέσα πράγματα της δουλειάς.  ”Γειτνιάζουσα περιοχή” του γηπέδου, ”επιθετικό όπλο ή αντικείμενο”.  Κενά στον νόμο που δεν διευκρίνιζουν πόση απόσταση θεωρείται γειτνιάζουσα και τι είδους αντικείμενα θεωρούνται επικίνδυνα. Τα κοντάρια που ανεμίζουμε τις σημαίες είναι επικίνδυνα; Οι τέλλες;  Άντε εξήγα στα μούλικα της ΜΜΑΔ ότι είσαι υπάλληλος σε παράδιπλα κτίριο καθώς σου συνθλίβουν το κεφάλι με τις μπότες τους. 
Στις ερμηνευτικές διατάξεις, “αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή” σημαίνει την περιοχή που περιβάλλει τις εγκαταστάσεις αθλητικού χώρου και εκτείνεται περιμετρικά σε απόσταση πεντακοσίων μέτρων από τον περιφραγμένο αθλητικό χώρο·  Όλα αυτά φυσικά σε κατοικημένες περιοχές.  Εκείνοι που ψήφισαν τον νόμο και αυτοί που τον υποστηρίζουν με τόση θέρμη να μας εξηγήσουν εάν διάβασαν αυτές τις διατάξεις.
Μετακίνηση χωρίς άδεια

54Α.(1) Οποιοδήποτε πρόσωπο μετακινείται χωρίς άδεια από μια κερκίδα σε άλλη ή σε χώρο που είναι καθορισμένος για τους φιλάθλους άλλης ομάδας ή σε κερκίδα της οποίας δεν επιτρέπεται ή έχει απαγορευτεί η χρήση ή σε κερκίδα για καθήμενους φιλάθλους ή σε οικογενειακή κερκίδα, χωρίς να κατέχει εισιτήριο εισόδου σ’ αυτή, θεωρείται ότι εισήλθε στον εν λόγω χώρο παράνομα και υποχρεούται να εγκαταλείψει άμεσα τον αθλητικό χώρο καθ΄υπόδειξη του υπεύθυνου ασφαλείας ή επιτηρητή ή μέλους της αστυνομίας και οδηγείται εκτός του αθλητικού χώρου από το πρόσωπο αυτό.

(2) Σε περίπτωση που πρόσωπο επιδείξει την παραβατική συμπεριφορά που ρυθμίζεται στο εδάφιο (1), ο υπεύθυνος ασφαλείας του αθλητικού χώρου του επιβάλλει άμεσο αποκλεισμό από τον εν λόγω αθλητικό χώρο, με βάση τις πρόνοιες του εδαφίου (2) του άρθρου 73Γ, για χρονική περίοδο ενός (1) έτους.

(3) Πρόσωπο το οποίο αρνείται να εγκαταλείψει άμεσα αθλητικό χώρο, σύμφωνα με τις υποδείξεις του υπεύθυνου ασφαλείας ή οποιουδήποτε επιτηρητή ή μέλους της αστυνομίας, δυνάμει του εδαφίου (1) του παρόντος άρθρου, διαπράττει αδίκημα που επιτρέπει τη σύλληψη και απομάκρυνσή του από από τον αθλητικό χώρο και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τον ένα (1) μήνα ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ (€1.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Οι πλείστοι θα πείτε, σιγά δεν τηρείται.  Ναι αλλά είναι έναν άλλο κενό στο νομοσχέδιο, ένας άσσος στο μανίκι των μπάτσων και των εξουσιάστών σε περίπτωση που σε συλλάβουν θα έχεις να αντιπαλέψεις με όλες αυτές τις ηλιθιότητες. Επιπλέον, όλες αυτές οι αρμοδιότητες αναλαμβάνονται από τους επιτηρητές, ο οποίοι δεν είναι τίποτα άλλο από απλούς ανθρώπους χωρίς ειδική εκπαίδευση, ούτε μπορούν να αναλάβουν ανάλογες ευθύνες. Με λίγα λόγια, αν ένας επιτηρητής αποφασίσει να σε “καταγγείλει” για το οτιδήποτε, μπορεί να βρεθείς ένοχος ποινικού αδικήματος. 

 

Μέθη και επήρεια ουσιών εξάρτησης

Σύμφωνα με τον νόμο 55 (β) εαν μεταφέρεις αλκοολούχα ποτέ στην αμέσως γειτνιάζουσα (???) περιοχή ή ενόσω βρίσκεσαι καθ’ οδόν προς ή από τον αθλητικό χώρο είσαι ένοχος πλημελλήματος και σε περίπτωση καταδίκης έχει ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις δύο χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές. .

Η σημείωση μας είναι η ίδια με την πιο πάνω.  

 

Παρακώλυση ομαλής διεξαγωγής αγώνα

56. Οποιοδήποτε πρόσωπο χωρίς εύλογη αιτία μέσα σε αθλητικό χώρο ενεργεί, με σκοπό να παρακωλύσει την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα ή της εκδήλωσης, είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

Να θυμηθούμε την περίπτωση οπαδού μας που έπεσε στο γήπεδο από την κερκίδα, έσπασε το πόδι του και αντί να τον περιθάλψουν τον συνέλαβαν.  Η ασφάλεια που παρέχουν τα γήπεδα του ΚΟΑ, την ίδια ώρα μάλιστα που οι διάφοροι παράγοντες των ομάδων αλωνίζουν εντός των γηπέδων παράνομα αλλά η αστυνομία πάντα κλείνει τα μάτια. 
“Θέλουμε να επιστρέψουμε να είναι όλα όπως παλιά”
Ρίψη επικίνδυνων αντικειμένων

57Α. Πρόσωπο το οποίο, κατά τη διεξαγωγή αγώνα ή εκδήλωσης, ρίπτει εντός του αγωνιστικού χώρου ή στην περιοχή που βρίσκονται οι φίλαθλοι της άλλης αθλητικής ομάδας οποιοδήποτε επικίνδυνο αντικείμενο, είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία (3) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ (€5.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

 

6 μήνες φυλάκιση για εξύβριση

58. Οποιοδήποτε πρόσωπο μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή εξυβρίζει άλλο πρόσωπο με τρόπο που μπορεί να προκαλέσει παριστάμενο πρόσωπο σε επίθεση είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

 

Απόκρυψη προσώπου

58Α. Πρόσωπο το οποίο, μέσα σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή αποκρύβει με οποιοδήποτε τρόπο το πρόσωπο του, ήτοι σε σημείο που αυτό να μην μπορεί να αναγνωριστεί, χωρίς αιτιολογία, για την οποία φέρει το βάρος της απόδειξης, θεωρείται ότι το αποκρύβει προς το σκοπό διάπραξης αδικήματος και είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις τέσσερεις χιλιάδες ευρώ (€4.000) ή και στις δύο αυτές ποινές.

Tούτο έρχεται σε αντιπαράθεση και ρήξη με τα διατάγματα για τον covid που πρέπει να φορείς μάσκα.  Φαντάζομαι εναπόκειται στον κάθε τσογλαναρά να σε τραβολογάει για ”απόκρυψη” προσώπου.  Το θέμα είναι ότι αν το κάνει, όσο παράξενο κι αν σας ακούγεται, έχει το νόμο με το μέρος του.  
Σε περίπτωση που γίνεται επίθεση από τους μπάτσους, όπως αναίτια συνηθίζουν;  Σπρώχνουν, κτυπούν στα τυφλά ή μπουκάρουν πάνω στην κερκίδα και αποφασίζεις να βάλεις το σώμα σου μπροστά να γλιτώσουν τις ροπαλιές οι άλλοι; Πάρε! 3 χρόνια, μια χαρά.

59. Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει σε συμπλοκή ή επίθεση με οποιοδήποτε τρόπο εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και η επίθεση ή συμπλοκή οφείλεται ή συνδέεται με αγώνα ή εκδήλωση είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις πέντε χιλιάδες ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές.

 

ΓΕΛΑΝΕ ΚΑΙ ΟΙ ΠΕΤΡΕΣ, ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΘΑ ΓΕΛΑΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΕΚΕΙΝΗ/ΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΑΡΠΑΞΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΤΑΞΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΛΟΥΒΑ ΟΠΩΣ ΕΚΑΝΑΝ ΜΕ ΤΟΥΣ 15.

Ορισμοί παράνομης συνάθροισης και οχλαγωγίας εντός των εγκαταστάσεων του αθλητικού χώρου

60. (1) Παράνομη είναι η συνάθροιση προσώπων που οφείλεται ή συνδέεται με αγώνα ή εκδήλωση με σκοπό να διαπράξουν από κοινού ποινικό αδίκημα ή να εκτελέσουν από κοινού κάποιο σκοπό και τα οποία συμπεριφέρονται με τέτοιο τρόπο που προκαλεί στα πρόσωπα που βρίσκονται στην περιοχή εύλογο φόβο ότι συναθροίστηκαν με αυτό τον τρόπο με σκοπό να διασαλεύσουν την ειρήνη ή να παρεμποδίσουν την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα ή της εκδήλωσης ή ότι με τέτοια συνάθροιση, άσκοπα και χωρίς αποχρώντα λόγο, προκαλούν άλλα πρόσωπα σε διασάλευση της ειρήνης ή σε παρεμπόδιση της ομαλής διεξαγωγής του αγώνα ή της εκδήλωσης.

(2) Η συνάθροιση είναι παράνομη, και αν ακόμη άρχισε ως νόμιμη, αν οι συμμετέχοντες σ’ αυτή συμπεριφέρονται όπως περιγράφεται στο εδάφιο (1) ανωτέρω.

(3) Όταν η παράνομη συνάθροιση αρχίζει να επιτελεί το σκοπό για τον οποίο έγινε, για διασάλευση της ειρήνης και προς τρόμο του κοινού, η συνάθροιση χαρακτηρίζεται ως οχλαγωγία και οι συναθροισμένοι λογίζονται οχλαγωγικώς συναθροισμένοι.

Οι ποινές κυμαίνονται στα 2-3 χρόνια.

66. Οποιοδήποτε πρόσωπο συμμετέχει σε οχλαγωγία και παράνομα κατεδαφίζει ή καταστρέφει ή αρχίζει να κατεδαφίζει ή να καταστρέφει οποιοδήποτε μέρος κτιρίου ή εγκατάστασης του αθλητικού χώρου ή του χώρου στάθμευσης είναι ένοχο κακουργήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα επτά έτη.

Σημείωση: Mέρος του κτιρίου εν τζαι οι καρέκλες που φεύκουν με τον αέρα;
72. Οποιοδήποτε πρόσωπο σε αθλητικό χώρο ή στην αμέσως γειτνιάζουσα περιοχή:

(α) φέρει, χρησιμοποιεί, τοποθετεί, προβάλλει ή παρουσιάζει πανό, αφίσα, πλακάτ ή άλλο παρόμοιο μέσο στο οποίο αναγράφονται ή απεικονίζονται ρατσιστικά ή υβριστικά ή πολιτικά ή κομματικά συνθήματα ή σύμβολα ή συνθήματα που μπορούν να προσβάλουν την ιστορική μνήμη · ή

(β) εκστομίζει ρατσιστικά συνθήματα ή κάνει ρατσιστικές ή υβριστικές δηλώσεις ή ομιλίεςֹ ή

(γ) χειρονομεί με άσεμνο ή υβριστικό ή ρατσιστικό τρόπο· ή

(δ) τραγουδά ή αναφωνεί υβριστικά ή άσεμνα ή ρατσιστικά τραγούδια ή συνθήματα,

Σημείωση: Εδώ, ο νομοθέτης βάζοντας ως ασπίδα των αντιρατσισμό έκοψε και έραψε έναν νόμο ο οποίος απαραγορεύει μεταξύ άλλων τα υβριστικά πανό, συνθήματα, τραγούδια και χειρονομίες.  Εαν το κάνεις είσαι ένοχος πλημελλήματος.   Το άτομο:  είναι ένοχο πλημμελήματος και, σε περίπτωση καταδίκης του, υπόκειται σε ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τους έξι μήνες ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τα χίλια ευρώ ή και στις δύο αυτές ποινές”.

 

Tο αυτόφωρο στην Κύπρο ως εργαλείο της κάρτας οπαδού.

Ταχεία εκδίκαση

73Β. (1) Πρόσωπο το οποίο  συλλαμβάνεται ως ύποπτο για διάπραξη οποιουδήποτε αδικήματος δυνάμει των διατάξεων του παρόντος Νόμου προσάγεται ενώπιον δικαστηρίου μέσα σε είκοσι τέσσερις ώρες (24) από τη σύλληψή του, για να κατηγορηθεί ή για να εκδοθεί διάταγμα προσωποκράτησής του δυνάμει του άρθρου 24 του περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου ή για να εκδοθεί διάταγμα απαγόρευσης εισόδου σε αθλητικό χώρο εκκρεμούσης της διερεύνησης της υπόθεσης.

Να αναφέρουμε ότι, ακόμη και αθώος να είσαι σε περίπτωση σύλληψης, εως ώτου να εκδικαστεί η υπόθεση σου δεν θα μπορείς να πηγαίνεις στο γήπεδο αφού θα δεχθείς ποινή αποκλεισμού και θα πρέπει να παρουσιάζεσαι σε αστυνομικό σταθμό για 2 ώρες όποτε αγωνίζεται η ΑΕΛ.  Φυσικά, όπως αναφέραμε πιο πάνω, καλείσαι όντας αθώος σε περίπτωση που σε μπλέξουν με τον τρομονόμο να τα βγάλεις πέρα με νόμους γεμάτους ασάφειες και αντιφάσεις.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *