Φρένο (και πάλι) στο γήπεδο Λεμεσού

Την αναστολή των έργων για ανέγερση του νέου γηπέδου στη Λεμεσό αποφάσισε το Υπουργικό Συμβούλιο για να αντιμετωπιστούν προβλήματα που προέκυψαν κατά τη διάρκεια των εργασιών. Το Υπουργικό Συμβούλιο εξουσιοδότησε τον ΚΟΑ να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες για την αναθεώρηση και ολοκλήρωση της υφιστάμενης μελέτης και επίλυση όλων των προβλημάτων που έχουν ήδη εντοπιστεί ή που θα εντοπιστούν.

 Ταυτόχρονα ο ΚΟΑ με τη βοήθεια του Τμήματος Δημοσίων Έργων θα επιχειρήσει σε συνεργασία με τον ανάδοχο στην αναστολή των εργασιών μέχρι την συμπλήρωση των μελετών για την αποφυγή πρόσθετων καθυστερήσεων/απαιτήσεων από τον εργολάβο.

Το χρονοδιάγραμμα συμπλήρωσης και παραλαβής των μελετών θα είναι το τέλος Οκτωβρίου 2019.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *