Έχεις κάρτα; Έχεις ασφάλεια!

Ο ΚΟΑ και ο Κλεάνθης Γεωργιάδης, κύριος διαφημιστής του εκτρώματος καταστροφής των γηπέδων, σας πουλούν ασφάλεια μαζί με την κάρτα οπαδού.   Εξάλλου όλα γίνονται για την ασφάλεια μας έτσι;  Οι μπάτσοι με κουκούλες και εμείς να δίνουμε οδό και αριθμό.

Το αστείο αυτό μέτρο απαρνήθηκε η μάζα του κόσμου της ΑΕΛ σε αντίθεση με άλλους που έγιναν πιόνι στη σκακιέρα τους και γι’ αυτό επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά γιατί η ΑΕΛ διαφέρει από οποιαδήποτε άλλη ομάδα.

Σήμερα, έρχεται να προστεθεί ακόμα ένα ρεζιλίκι του ΚΟΑ.

Aς πάρουμε χωρίς πολλά πολλά την ιστορία από την αρχή.  Όσο αφορά το γήπεδο που κάθε εκλογές τάζουν στους Λεμεσιανούς, συγκεκριμένη εταιρεία που δεν επιλέχθηκε στον διαγωνισμό προσφορών για να αναλάβει την ανέγερση του γηπέδου έκανε ΠΡΟΣΦΥΓΗ στο δικαστήριο.

Ο δικηγόρος που προσέλαβε ο ΚΟΑ για να υποστηρίξει τα συμφέροντα του είπε και παραθέτουμε από το σκεπτικό της απόφασης:  «έφερε ένσταση στη χορήγηση των προσωρινών μέτρων και υποστήριξε ότι το υπάρχον γήπεδο στη Λεμεσό, Τσίρειο Στάδιο, έχει κριθεί περίπου ως ακατάλληλο. Υπάρχουν, ανέφερε, κερκίδες οι οποίες δεν λειτουργούν, είναι επικίνδυνες και η κατασκευή του νέου σταδίου είναι προς το δημόσιο συμφέρον να αρχίσει άμεσα».

Σας τάζουν ασφάλεια σε ετοιμόρροπα γήπεδα.  Μπορεί να θρυνήσουμε ανα πάσα στιγμή θύματα  αλλά ποιος νοιάζεται, αφού υπάρχει συγκάληψη και οι ίδιοι μεταξύ τους τα βρίσκουν.

Είναι τραγική η κατάσταση, τσιμέντα πέφτουν και ο κόσμος δεν είναι ασφαλείς.  Ή μήπως θα είναι με την κάρτα;

Γελοίοι, ε γελοίοι!

Διαβάστε αναλυτικά πιο κάτω όλο το σκεπτικό, που δημοσιεύεται αυτούσιο στην ιστοσελίδα της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών:

Στις 27.7.2018 ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού («ΚΟΑ») ενημέρωσε τους Αιτητές ότι η προσφορά τους για το διαγωνισμό αρ. 43Δ/2017 με τίτλο «Ανέγερση Γηπέδου Λεμεσού» δεν έχει επιλεγεί καθότι δεν ήταν η πλέον οικονομικά συμφέρουσα προσφορά. Η σύμβαση ανατέθηκε με απόφαση του ΚΟΑ στην Κοινοπραξία CYFIELD-NEOPHYTOU JV για το ποσό των €31.333.000 πλέον ΦΠΑ.

Οι Αιτητές σαν αποτέλεσμα των πιο πάνω καταχώρησαν την παρούσα προσφυγή στα πλαίσια της οποίας ζητούν την έκδοση προσωρινών για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της εκτέλεσης πράξης ή απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής ή της υπογραφής της σύμβασης. Tο αίτημα τους για χορήγηση προσωρινών μέτρων το στηρίζουν στα εξής. Πιθανολογείται ισχυρίζονται σοβαρά η παράβαση του ισχύοντος δικαίου έτσι ώστε η χορήγηση των μέτρων είναι αναγκαία για να αποτραπεί περαιτέρω ζημιά στα συμφέροντα των Αιτητών. Επίσης εάν δεν εκδοθούν τα προσωρινά μέτρα και επιτύχει η προσφυγή το δημόσιο συμφέρον θα ζημιωθεί ανεπανόρθωτα αφού οι Αιτητές θα δικαιούνται στην καταβολή αποζημιώσεων οι οποίες όμως σε κάθε περίπτωση δεν αποκαθιστούν πλήρως τα συμφέροντα των Αιτητών. Τέλος ισχυρίζονται ότι δεν υφίστανται λόγοι δημοσίου συμφέροντος που να απαγορεύουν την αναστολή της διαδικασίας, εφόσον η καθυστέρηση υπογραφής της συμφωνίας με τη χορήγηση των προσωρινών μέτρων δεν είναι απαγορευτική.

Κατά την ενώπιον μας διαδικασία ο Δικηγόρος του ΚΟΑ έφερε ένσταση στη χορήγηση των προσωρινών μέτρων και υποστήριξε ότι το υπάρχον γήπεδο στη Λεμεσό, Τσίρειο Στάδιο, έχει κριθεί περίπου ως ακατάλληλο. Υπάρχουν, ανέφερε, κερκίδες οι οποίες δεν λειτουργούν, είναι επικίνδυνες και η κατασκευή του νέου σταδίου είναι προς το δημόσιο συμφέρον να αρχίσει άμεσα. Τόνισε ότι η όποια καθυστέρηση στην υπογραφή της σύμβασης και έναρξης των κατασκευαστικών έργων δεν είναι χρονική. Με κάθε έναρξη πρωταθλήματος στην Κύπρο η κάθε ομάδα δηλώνει την έδρα της, άρα εδώ και μία μέρα καθυστέρηση ενδεχόμενα να σημαίνει ακόμα μια ολόκληρη αγωνιστική περίοδο που θα χάσει το νέο γήπεδο που θα κτιστεί.

Η μη χορήγηση των προσωρινών μέτρων υπέδειξε είναι προς το δημόσιο συμφέρον οι δε Αιτητές σε περίπτωση επιτυχίας της προσφυγής τους μπορούν να αποζημιωθούν έτσι ώστε δεν τίθεται θέμα να μην αποδοθεί δικαιοσύνη.

Ο δικηγόρος των αιτητών χαρακτήρισε τους λόγους που προβλήθηκαν από τον ΚΟΑ για τη μη χορήγηση των προσωρινών μέτρων πολύ γενικούς. Αναφερόμενος δε στην ημερομηνία υποβολής των προσφορών 9.3.2018 και λήψης της απόφασης κατακύρωσης 27.7.2018 χαρακτήρισε την αναφορά ότι και μία ημέρα καθυστέρησης να υπάρξει είναι εναντίον του δημοσίου συμφέροντος ως ανεδαφική.

Υπάρχουν, ανέφερε, σοβαρές παραβάσεις στα πλαίσια του διαγωνισμού και παρέπεμψε σχετικά στην προσφυγή των Αιτητών και τα επισυναπτόμενα σε αυτή με τα οποία θεωρούμε ότι δεν είναι του παρόντος να ασχοληθούμε και χαρακτήρισε τη περίπτωση κλασική περίπτωση χορήγησης προσωρινών μέτρων.

Όπως είναι καλά γνωστό οι διαδικασίες ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών έχουν θεσπιστεί με σκοπό την εναρμόνιση της Κυπριακής Δημοκρατίας με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. Συνεπώς οι Αναθέτουσες Αρχές με την προκήρυξη ενός διαγωνισμού θα πρέπει να συνυπολογίζουν και το χρόνο που ενδεχόμενα θα απαιτηθεί ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών εάν καταχωρηθεί προσφυγή και ο οποίος ως επί το πλείστον δεν υπερβαίνει τους 3-31/2 μήνες περιλαμβανομένου του χρόνου που ο ίδιος ο Νόμος προβλέπει.

Περαιτέρω η διαδικασία ενώπιον της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως εμπόδιο στην εκτέλεση των έργων ή αναβολής του χρόνου έναρξης τους αλλά ως το στάδιο μείωσης του κινδύνου καταβολής μελλοντικά από το κράτος αποζημιώσεων σε περίπτωση που δεν έχουν ακολουθηθεί οι νόμιμες διαδικασίες για το διαγωνισμό.

Έχουμε μελετήσει με προσοχή τις θέσεις των δύο πλευρών και μας έχει προβληματίσει η θέση της Αναθέτουσας Αρχής για το κατ’ επείγον έναρξης του έργου το οποίο σύμφωνα με τον ΚΟΑ θα επιλύσει το υπάρχον πρόβλημα στο στάδιο Λεμεσού. Δεν υποβαθμίζουμε την ανάγκη της ταχείας αποπεράτωσης του έργου λόγω της ακαταλληλότητας του υπάρχοντος γηπέδου το οποίο όμως εν πάση περιπτώσει λειτουργεί και όπως αφέθηκε να νοηθεί θα λειτουργεί μέχρι την αποπεράτωση του νέου γηπέδου. Θεωρούμε έχοντας υπόψη το χρόνο που απαιτείται για ολοκλήρωση ενώπιον μας των διαδικασιών, ότι η χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι προς το δημόσιο συμφέρον αφού σε αυτό περιλαμβάνεται και η νομιμότητα των διαδικασιών δημόσιων διαγωνισμών και η ελαχιστοποίηση του κινδύνου καταβολής μελλοντικά αποζημιώσεων.

Με βάση τα όσα έχουμε αναφέρει πιο πάνω, θεωρούμε ότι η χορήγηση των προσωρινών μέτρων είναι προς το δημόσιο συμφέρον κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του Ν. 104(Ι)/2010. Ως εκ τούτου αποφασίζουμε ομόφωνα την χορήγηση προσωρινών μέτρων για αναστολή της διαδικασίας ανάθεσης ή της υπογραφής της σύμβασης, στο διαγωνισμό με αρ. 43Δ/2017 μέχρι την έκδοση τελικής απόφασης της Αναθεωρητικής Αρχής Προσφορών στην Προσφυγή 34/2018.

Και μια φωτογραφία από τα φυλλάδια προώθησης της κάρτας:

karta

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *