Η ΑΕΛ στο «SPORT 4 ALL» του προγράμματος Erasmus+

ΑΕΛ στα πλαίσια της εμπλοκής της στα Ευρωπαϊκά προγράμματα, συμμετέχει στο έργο «SPORT 4 ALL», στα πλαίσια της δράσης Αθλητισμός -Συμπράξεις Συνεργασίας Μικρής Κλίμακας (Sports-Collaborative Partnerships), του προγράμματος Erasmus+.

Η ΑΕΛ είναι ένας εκ των 5 συμμετεχόντων οργανισμών, οι οποίοι θα συνεργαστούν για τη δημιουργία ενός καινοτόμου προγράμματος στον αθλητισμό για την νεολαία. Περιλαμβάνει οργανισμούς από την Πολωνία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, την Τουρκία και τη Σερβία, οι οποίοι κατέχουν στρατηγικούς ρόλους στον τομέα του αθλητισμού.

Το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα στόχο θα έχει την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού στον τομέα του αθλητισμού και θα δημιουργηθεί κατόπιν εκτενούς έρευνας που θα διεξαχθεί από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και θα βασιστεί σε καλές πρακτικές από όλες τις συμμετέχουσες χώρες. Τα στοιχεία που θα συλλεχθούν θα αφορούν τον εντοπισμό των αθλητικών δραστηριοτήτων που αποτελούν πόλο έλξης για νέους και έρευνα για την εύρεση τρόπων συνεργασίας με νέους που διατρέχουν κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισμού και τρόπους παρακίνησής τους να ασχοληθούν με τον αθλητισμό.

Κατόπιν θα δημιουργηθεί ένα πρωτοποριακό αθλητικό πρόγραμμα για νέους 13-25 ετών, που στόχο θα έχει την προαγωγή της αθλητικής δραστηριότητας και την παροχή βοήθειας σε θέματα κοινωνικής ένταξης στην τοπική κοινότητα. Το έργο «SPORT 4 ALL» επικεντρώνεται σε προβλήματα που αφορούν την κοινωνική ενσωμάτωση μέσω του αθλητισμού και γενικότερός του στόχος είναι η προώθηση του αθλητισμού στους νέους και η δράση του κατά του κοινωνικού αποκλεισμού.

Για τους σκοπούς του έργου «SPORT 4 ALL» μεταβαίνουν αύριο, 6 Φεβρουαρίου, και μέχρι τις 10 Φεβρουαρίου στην πόλη Luzino της Πολωνίας, για την διεξαγωγή της πρώτης συνάντησης ο Γενικός Διευθυντής της ΑΕΛ, κ. Δημήτρης Γιαννέλης, και ο Διευθυντής Ακαδημιών, κ. Χρίστος Παντελή.

Η δράση αυτή έρχεται ως φυσικό επακόλουθο της διαρκούς προσπάθειας της ΑΕΛ να καταρρίψει κάθε μορφή αποκλεισμού και να ενθαρρύνει τους νέους οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας να εμπλακούν με τον αθλητισμό και να αποκτήσουν ενεργή κοινωνική δράση.

Χαρακτηριστική είναι η συνεργασία της ΑΕΛ με το «Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών Ανδρέας Σοφοκλέους» (ΚΕΠΑΚΥ), μαζί με το οποίο για ακόμη μια χρονιά συνεχίζουν την κοινωνική τους προσφορά και δράση, με κατ’ εξοχήν παράδειγμα τη συμμετοχή της ΑΕΛ στο Πρόγραμμα του ΚΕΠΑΚΥ κατά του σχολικού αποκλεισμού, «Ένα χέρι προς τους νέους».

Επιπλέον η προσπάθεια αυτή είναι η δεύτερη που γίνεται από την ΑΕΛ σε διάστημα μόλις 6 μηνών για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ και η οποία ακολουθεί την προηγούμενη επιτυχημένη εκπαίδευση των μελών της Ακαδημίας U-19 για δώδεκα ημέρες στο Eindhoven της Ολλανδίας, όπου μετέβη στα πλαίσια του έργου του Erasmus+ “Skills Development Of Football Academy Members For Increasing Their Employment Prospects”.

Το πρόγραμμα Erasmus+ έδωσε την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να ανοίξουν τους ορίζοντές τους και να ταξιδέψουν στην Ολλανδία για μια πλήρη κατάρτιση επί του αντικειμένου τους και στόχος είναι και η συμμετοχή μας στο έργο «SPORT 4 ALL» να έχει ένα αντίστοιχο θετικό αντίκτυπο σε τοπικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΑΕΛ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *